Beszámoló a Bazilita Harmadrend nagyböjti lelkigyakorlatáról

2017.02.28. 10:28 (Tuesday)

A Bazilita Harmadrend három napos nagyböjti lelkigyakorlata, február 25-én, Keresztelő Szent János próféta és előhírnök drága feje megtalálásának emléknapján kezdődött, Máriapócson. A lelkigyakorlatot Ihnáth János atya tartotta, aki feleségével együtt, maga is tagja a harmadrendnek. A szombati elmélkedésen több mint hetven testvérünk vett részt szerte az országból. A három nap kereszténységünk mindennapjairól szólt, igyekezett irányt mutatni, élhető választ adni a mindnyájunkban felmerülő kérdésekre.

Megerősített minket abban, hogy a kereszténynek lenni egy életformát jelent, melyben Krisztus szemével kell tekinteni a világra. Ennek előfeltétele az imádság és leginkább a szüntelen imádság, mely a mindennapi munkánk és életünk imádságként való felajánlását jelenti. Krisztus jelenlétében kell élnünk, Krisztus tenyerén, az Ő kezében. Nem mások, nem a politikusok, nem a média felelős azért, ha a családjaink elhagyják az ősöktől ránk hagyományozott szokásokat, ha a családi oltárok helyére a televízió, vagy a számítógép kerül. Tudatosan és egyszerűen kell élnünk. Ne akarjunk a családjainkban mindenáron kapitányok lenni, ne mi mondjuk meg örökösen a biztosat. Ne becsüljük le a józan paraszti észt, az igazság sokszor nem a tanult embernél van. Ne nehezedjünk rá másik emberre. Meg kell tanulnunk alázattal tűrni, helyesen viselni a ránk szabott, nekünk készült keresztet. A szülőknek szülőként, a nagyszülőknek nagyszülőként kell élniük és példát mutatniuk, melyhez legfontosabb a hitelesség!

A péntek esti dialóguson részt vett Ábel tartományfőnök atya és Krizosztom atya is, melynek során beszámoltak a majd minden magyarországi szerzetesrendet érintő szerzetesi utánpótlás nehézségeiről is. Kiemelték, hogy minden nehézség ellenére elsősorban a jelöltnek kell bizonyítania, hogy ő szerzetes akar lenni, nem pedig a közösségnek, hogy (mindenáron) meg akarja őt tartani. Ez az alapvető hozzáállás nem nélkülözhető a helyes és egészséges szerzetessé válás folyamatában.
Köszönet Ihnáth atyának a jó hangulatú, őszinte, sokat és szépen imádkozó együttlétért.
Lukács Miklós

IMG 7877
IMG 7876
IMG 7875