Szent György napján szokás /az egyszerűség kedvéért:/ a búzaszentelés.

2017.04.26. 11:41 (szerda)

A György görög eredetű férfinév, eredeti alakjában Georgiosz, melynek jelentése földműves. Szent György ünnepét április 23-án tartja egyházunk, amikor mind a négy égtáj felé imádságot mond a pap, kérve a Jóisten áldását. Egyre több közösségben tartják fontosnak, hogy élő gabonát szenteljenek, ezért sok helyen a templom közelében ősszel elvetett búzához vonulnak ki a hívek.

„Mindenható örök Isten, irgalmasságnak Atyja, kérünk téged: tekints a mi mindennapi szükségeinkre, s adj testi életünk fenntartására bőséges aratást. Magasztald fel a te szent nevedet, és áraszd el gazdag áldásoddal szántóföldjeinket, szőlőinket és kertjeinket, hogy szolgáidnak fáradozásai bő terméssel jutalmaztassanak. Fordítsd el, kegyelmes Isten, határunkról az égi háborút, felhőszakadást, vízáradást, fagyot, jégverést, s veteményeinknek ártalmára lehető minden csapást. Mert te vagy a mi Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.”

Nyíregyházi Egyházmegye