A kegykép másolatát szentelte meg Ábel atya

2017.06.02. 18:24 (péntek)

A könnyező máriapócsi ikon élethű másolatát Makláry Teréz készítette.
A fára festett kép megrendelésre készült. Az Amerikai Egyesült Államok területén élő, Ohio állambeli görögkatolikus hívek örömére, a Pármai Egyházmegye kérte, hogy olyan ikonjuk legyen, amely a pócsinak másolata, azt a kegyhelyen szentelik meg, és hozzáérintik az eredetihez.

Amikor Ábel atya a kegyoltáron elhelyezte a szentelésre váró képet, szokásos hétindító imádságukra vonultak át az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda gyermekei. Kormányzó atya örömmel mesélte el nekik is, milyen messzire fogja vinni az Istenszülő festett képét, hogy az ottani Máriapócson is imádkozhassanak előtte.

Úristenünk, ki a veled együttesen öröklétű és egyvalóságú Fiadnak és Igédnek a szeplőtelen, s mindenkor szűz Máriától való megtestesülését megengedted, s a boldogságos Szüzet Fiad legtisztább születése által Istenszülővé tévén, minden híved hatalmas és ernyedetlen pártfogójának, segítőjének és közbenjárójának nyilvánítottad: tekints kegyesen reánk, kik hozzád alázattal esedezünk, kik őt valóban Istenszülőnek nevezzük és hisszük, s őt a nálad való közbenjárásra bizalommal segítségül hívjuk,

és az ő könyörgései által hallgasd meg a mi jelen kérelmeinket s imádságainkat, és küldd le legszentebb Lelked malasztját e képre, melyet az ő tiszteletére és emlékére készítettünk és áldd † meg és szenteld † meg azt mennyei áldásoddal, hogy orvoslójává és a gyógyulás forrásává legyen a betegségeikben hozzá folyamodó, és az ő nevéért tőled segedelmet kérő híveknek; és hogy mindazok, kik eme kép szemléleténél a legáldottabb Szüzet, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szülőanyját méltóan tisztelni, és őt, mint a keresztény nép közbenjáróját, összes szükségeikben és aggodalmaikban a te megengesztelésed végett segítségül hívni fogják, tőled oltalmat, támogatást és gyors enyhülést nyerjenek. Bocsásd meg nekik Urunk az ő vétkeiket és engedd, hogy a tőled kért malasztot megnyervén és emberszeretetednél a kívánt könyörületet föltalálván boldogító országod részeseivé avattassanak. A tőle testileg született egyszülött Fiadnak, a megtestesült Isten és Üdvözítő Jézus Krisztusnak kegyelme által, kivel együtt Téged s a te legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkedet illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

18870487 229014477600426 932631982 o
18926536 229014484267092 519967241 o
18901363 229013794267161 126861012 o
18926229 229012280933979 1179657169 o
18926238 229012627600611 1786483046 o
18901294 229013524267188 703233728 o
18901051 229013644267176 1960189195 o
18870561 229014194267121 155614169 o
18870050 229014527600421 769073989 o
18870379 229014404267100 1243838515 o