SZENT MIHÁLY BÚCSÚ MÁRIAPÓCSON

2017.11.17. 13:11 (péntek)

A máriapócsi közösség templombúcsúját november 12-én tartották
A kegytemplomba jóformán mindenki az Istenszülőhöz jön, pedig a pócsiak ősei a Mennyei Erők oltalmában akartak élni: Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelték a templomot.
Ebből a gondolatból kiindulva intézett tanító beszédet a jelenlévőkhöz Orosz István Árpád kállósemjéni parókus, esperes atya. A délutáni ünnepi alkalom igazán a máriapócsi közösségről szólt: kedvükért gyűlt össze a környező településekről mintegy kétszáz (???) vendég, a pócsiak templombúcsújába kapcsolódott be tizenegy –görög- és római katolikus- atya, megható volt a rengeteg gyónó-áldozó ember.

Pócsi Éva írta le élményeit:
„Az ünnep újra, s újra megújítja a lelket.
Így történt ez kegytemplomunk Szent Mihály napi búcsúján is.
Az ünnepet mindig a tervezés-szervezés-munka előzi meg. Az összetartó emberek szorgos kezei úgy az egyházi személyek, mint a hívek részéről megtették, amit csak tudtak. Emelni tudta e szép ünnepünket az is, hogy szeretettel csatlakoztak hozzánk a környező egyházközségek, atyáikkal együtt.
A máriapócsi hívek számára különleges ünnep volt ez, úgy érezhettük, hogy érettünk nyílik a szentély ajtaja, értünk száll az égig a csodálatos ima, nekünk szól a szentbeszéd, minket áld meg a szenteltvíz.
A Szent Liturgia után szeretetben elköltött vacsora, s közösségünk híveinek finomabbnál finomabb süteményei koronázták meg az estét, amiből nem hiányozhatott egy ölelés, egy mosoly, egy baráti beszélgetés.
„…az angyali rendek között, Uram, Mihály arkangyalt tetted legfőbbnek…”
Igen, imádkoztunk hozzád Szent Mihály, ezen ünnepen, szívből jövő fohászunkat halld meg, kérve-kérünk légy segítségünkre, mindnyájan szükséget szenvedők: mert a gonosz munkálkodik, emberi gyengeségeinket kihasználva próbálkozik mindennapjainkban is.
Ezért így folytassuk imádságunkat:
„Mennyei seregek dicsőséges fejedelme, Szent Mihály főangyal, oltalmazz bennünket! Adj erőt nekünk a bűn hálóinak szétszakítására, lelki szabadságunk küzdelmére, a sátán és a gonosz legyőzésére, és megvilágosodásunkra. Bizalommal kérünk téged, védelmezz és védj meg minket ellenségeinktől. Ó Szent Mihály arkangyal, az Isteni Irgalmasság által segíts meg minket, hogy még hűségesebben szolgálhassuk a mi Urunkat, mert mondád: Ki olyan, mint Isten? Ámen.”

IMG 20171112 150306
IMG 20171112 150313
IMG 20171112 151827
IMG 20171112 151938
IMG 20171112 152713
IMG 20171112 153709
IMG 20171112 155847
IMG 20171112 163504
IMG 20171112 164800
IMG 20171112 164823
IMG 20171112 165038
IMG 20171112 165628
IMG 20171112 165632
IMG 20171112 165642
IMG 20171112 165921
IMG 20171112 170133