Búcsúzó ima a Kegyképtől

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram irgalmazz!

Pap: Hálát adunk neked, emberszerető Urunk, lelkünk jótevője, mindazon kegyelmekért, melyekben minket e kegyhelyen részesítettél. Igazgasd ösvényeinket, erősíts meg a te félelmedben, őrizd meg életünket, biztosítsd lépteinket a szent Istenszülő és minden- kor Szűz Máriának és minden szenteidnek könyörgései által.

Dicsőséges Istenszülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat és mutasd be azokat Fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket.

Bizodalmunk az Atyaisten, menedékünk a Fiúisten, védelmezőnk a Szentlélekisten. Szentháromság egy Istenünk dicsőség néked!

(És énekeljük az Isten veled Anyánk... kezdetű éneket)