Kisasszonynapi énekek

Tropár 4. hang
A te születésed, Istenszülő Szűz / örömet hirdetett az egész világnak, / mert belőled tündöklött fel az igazságnak napja, Krisztus Istenünk, / ki - eltörölvén az átkot - áldást hozott ránk,/ és meghiúsítván a halált, / örök életet ajándékozott nekünk.