Szűz Mária oltalma ünnepére

Tropár 4. hang
Ma, igazhitű népek, fényesen ünneplünk, / megárnyékoltatva, Isten Anyja, a te eljöveteled által, / és a te legtisztább képedre tekintvén, / szívtöredelmességgel mondjuk: / Födözz be minket a te drága védőlepleddel, / és szabadíts meg bennünket minden bajtól, / kérvén a te Fiadat, a mi Krisztus Istenünket, / hogy üdvözítse lelkünket!