A Bazilita harmadrend zarándoklata

2017.10.03. 11:18 (Tuesday)

2017. szeptember 30.-án szombaton, a bazilita világi rend tagjainak találkozóját tartották nemzeti kegyhelyünkön Máriapócson, ahol Orosz István kegyhely-igazgató atya köszöntötte az imádkozó közösséget, aminek tagjai az ország több pontjáról, keresték fel az Istenszülőt.

A prédikációban a tanítást adta: Polgári László egykori máriapócsi kegyhely-igazgató, helynök atya. A prédikáció röviden felelevenítette a könnyező kegykép történetét, mely világosan megmutatja a kegyhely ésa baziliták életének, üdvös tevékenységének az összefonódását.

Az áldozás után került sor Ferenc bazilita testvér fogadalmának megerősítésére, a mise után pedig négy világi testvér tett ígéretet a Szűzanya oltalmának segítségével, felismervén hivatásukat, a buzgó keresztény-katolikus életvitelre. Illés bazilita testvér a fogadalomtevők kezében égő gyertyára utalva ezekkel a szavakkal engedte útjára a négy testvért : „Ahogyan ez a gyertya ég, úgy világítson életetek példája a világban, mert a gyertya másokért ég, másokért él, mint Jézus.”

Ezt bezárólag dr. Lukács Miklós , az Országos harmadrendi baziliták elnöke köszöntötte a jelenlévőket és elevenítette fel Nagy Szent Bazil tanításának lényegi pontjait.

A zarándokok megtapasztalták a közös ima erejét, a szeretet légkörét Isten jelenlétében, a lelki-szülői házban, vagyis a kegytemplomban, ezen a szép országos bazilita találkozón. Ámen.

Forrás: Salkaházi Sára Görögkatolikus Egyesület, Papp Nóra​