“Örülnék, hogyha továbbra is megmaradnék közvetlen és könnyen megszólítható Ábel testvérnek.”
Április 7-én Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki Szocska A. Ábel bazilita szerzetest, aki 2015-től apostoli kormányzóként vezeti az egyházmegyét. A frissen kinevezett püspökkel a Görögkatolikus Szemlélet Magazin készített először interjút.
Milyen folyamat előzi meg egy püspök kinevezését?
A mindenkori főpásztorok – jelen esetben Fülöp metropolita atya – feladata, hogy gondoskodjanak az egyházmegyék püspöki székének betöltéséről. A főpásztor több személyt is fölterjeszt, akik közül a pápa választja ki azt a személyt, akit püspökké lehet szentelni. De hogy ennek előkészülete hogyan zajlik, arról nincs tudomásom. Amikor megszületik a döntés, arról a Szentszék értesíti az arra illetékes személyt, - ez nálunk Fülöp metropolita atya – akinek aztán a feladata, hogy a Vatikánnal egyeztetett időpontban bejelentse, nyilvánosság tegye a pápa döntését.
A Vatikán konzultál a kinevezés előtt a fölterjesztett személlyel?
Nem. Az a személy, akit erre kijelöltek, nem tud a jelöltségéről, és csak akkor értesül erről, amikor a pápa már kinevezte. Így nemigen lehet készülni rá. De amikor ezt vele közölték, még akkor is szigorú titoktartás kötelezi a hivatalos bejelentés időpontjáig. Így már én is tudtam, de nem szólhattam erről senkinek.
Mikor tudta meg, hogy püspökké nevezte ki a Szentatya?
Nagyhétfőn furcsa álmom volt: Fülöp atya mosolyogva azt mondta, hogy „most már közénk tartozol”. Nem értettem, hova és kikhez, aztán másnap behívattak a nunciatúrára kihallgatásra, és szerdán közölték velem a Szentatya döntését. Mindezt egy hosszú folyamat előzte meg, de ezek szintén titoktartás alatt történnek, még én sem tudok erről. Mikor az álmomat elmeséltem Fülöp atyának, avval viccelődött, legalább most az egyszer nem rémálmom volt vele kapcsolatban.
Három éve, amikor ugyanitt beszélgettünk, megkérdeztem, hogy látja a jövőjét. Mi változik most, hogy püspök lett? Mit vár a jövőtől?
Egyházjogilag minden olyan jogkörrel rendelkezik az apostoli kormányzó, mint a püspök, csak papot nem szentelhet, tehát a jogköröm csak ennyivel fog bővülni. De most nem a személyem, hanem az egyházmegye a fontos, hiszen úgy teljes egy újonnan fölállított egyházmegye, hogy van főpásztora – ezt várták is a hívek. Én magam az első perctől kezdve tudatosan hessegettem el még a gondolatát is annak, hogy esetleg püspök lesz belőlem. Mindig az adott feladatra koncentráltam, és úgy próbáltam kialakítani a rám bízott munkát a hivatalban is, hogy azt bármikor átadhassam az új püspöknek.
Sosem szerettem arról beszélni, mit várok a jövőtől, éppen ezért is nyilatkozok ritkán a sajtónak. Szeretném a Gondviselés kegyelmébe helyezni magunkat. Dudás püspök sem tudta, hogy néhány év szolgálat után milyen nehéz sorsa lesz püspökként. Szeretném ezután is az egyházmegye és a hívek üdvösségét szolgálni legjobb tudásom szerint – de ahhoz nincs képességem, hogy felismerjem, mi az Úristen terve a jövőben.
Mit fog először tenni püspökként?
A folyamatban lévő ügyeket folytatom ugyanúgy, mint eddig. Nem tudok konkrétumot mondani. Ami új és rendkívüli lesz, az a püspöki Szent Liturgia, és, hogy két áldozópapot és hét diakónust fogunk szentelni.
Mi a bazilita rend előírása arra az esetre, ha a tartományfőnökből püspök lesz?
A szentelés és beiktatás után továbbra is Nagy Szent Bazil Rend tagja maradok, de nem lehetek tovább tartományfőnök, megszűnik az aktív szavazati jogom, és a közösség aktív életében a püspöki szolgálat alatt nem vehetek részt. Atanáz püspök atya viccesen megjegyezte, hogy Szent Bazil atyánk idején ez még lehetséges volt, hiszen ő püspök is volt és szerzetes is. Napjainkban azonban az egyház törvénye és a rendi szabályzat ezt előírja.
Van-e jelentősége annak, hogy mindhárom görögkatolikus püspökünk szerzetes?
Az ősi hagyományunkhoz hozzátartozik, hogy az egyházmegyék főpásztora lehetőleg szerzetes, ez most nálunk megfelel a hagyományoknak. Annak ellenére, hogy mindhárman más lelkületű szerzetesek vagyunk, olyan testvéri kapcsolat van közöttünk, mint egy szerzetesközösség testvérei között. Talán nem túlzok, ha azt mondom, kevés olyan egyházmegye van, melyek között ilyen szeretetkapcsolat alakult ki, és bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz.
Én továbbra is a szerzetesi fogadalmam szerint szeretnék élni, de mostantól elsősorban püspöknek kell lennem. Amennyire a munka és a hivatal engedi, természetesen szeretném minél jobban ápolni a kapcsolatot a máriapócsi közösséggel, és ezt a szerzetesi szeretetet szeretném megélni püspöktársaimmal is.
Hogyan tanulja meg egy új főpásztor a püspök liturgikus szokásait, mozdulatait, szövegeit?
Ezt tanulni és szokni kell. Nekem főleg, mert erre a feladatra nem készültem, ezt külön nem tanítják. Elő kell vennem a szertartáskönyvet, és minden szöveget, mozzanatot gyakorolnom kell a kápolnában egy diakónussal. Szerencsére Fülöp és Atanáz püspök atyák ugyanazt a liturgikus gyakorlatot követik, ebben én is csatlakozni fogok hozzájuk. Szeretjük és ragaszkodunk az ősi hagyományainkhoz, ezeket ápoljuk és próbáljuk továbbadni. A közeljövőben lesz egy liturgikus bizottsági ülés, amelynek a püspöki Szent Liturgia végzése lesz a témája.
Szent Liturgiánknak nagyon mély lelki, teológiai, bibliai tartalma van. Ha ezeket megismeri az ember, akkor egészen másképp látja és értelmezi. A hívek néha csak azt érzik, hogy túl hosszú a szertartás, nem értik, miért kell ezt, vagy azt végezni, éppen ezért nagy a felelősségünk, hogy megtanítsuk, megértessük velük, hogy mindez miért szép, miért fontos.
Mikor lesz a szentelése?
A Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve szerint a kinevezéstől számítva három hónapon belül föl kell szentelni. Az időpont egyeztetés alatt áll, hiszen az összes magyar főpásztort várjuk erre az ünnepre, és számos külföldi püspök is együtt örülne velünk. Velük, és a Szentszékkel mind egyeztetni kell. Amint kitűztük az időpontot, tudatjuk a kedves testvérekkel.
A szentatya püspöknek nevezte ki, melyet a metropolita ki is hirdetett. Most már szólíthatjuk püspök atyának?
Csak kinevezett püspök vagyok, püspökké a szentelés által válik valaki, egy egyházmegye főpásztora pedig a beiktatás és székfoglalás által. Addig továbbra is apostoli kormányzó vagyok, és a szertartásokban is így említenek. Örülnék, hogyha továbbra is megmaradnék közvetlen és könnyen megszólítható Ábel testvérnek.
Király András