A Máriapócsi Bazilika első felszentelésekor a faragott ikonosztáz már készen volt, melyet 1748 decemberétől 1749 augusztusáig Konsztantinosz Thaliodorosz szobrász készített, aki magát konstantinápolyi eredetűnek vallotta.

Az ikonosztázionon a hagyománynak megfelelően az alsó sorban a négy alapkép kapott helyet, itt ha balról jobbra haladunk, akkor láthatjuk Szent Miklós, az Istenszülő a gyermek Jézussal, a Tanító Krisztus és a templom védőszentjének ábrázolását, azaz Szent Mihályt.

Az ikonok között találjuk a két oldal ajtót, középen pedig a királyi ajtót, ahol a felszentelt személyek közlekedhetnek. Oszlopaikat szőlőminták díszítik. Az ikonok előtt található asztalokat pedig egykor oltárként használták. A szőlőminta felnyúlik az ikonok fölött található párkányra is, melyen hat képmező található. Ezekben Krisztus ősei, illetve a próféták szoktak feltűnni, Máriapócson azonban ezeket a mezőket is márványozták. A párkány felett található, középen az Utolsó vacsora ikonja, mellette két oldalt, arányosan elhelyezve a tizenkét egyházi ünnep ikonja. Egy sorral feljebb találhatjuk, szintén középen a trónon ülő Krisztus ikonját, Nagy főpapként ábrázolva, két oldalán a tizenkét apostollal.

Az ikonosztáz oromzatán növényi motívumok között találjuk a kilenc prófétát. A növényi motívum eredeti zöld színe is kitűnik néhol, az aranyozott faragás mellett. Legfelül oromzati kereszt helyezkedik el, két oldalán pedig a szomorkodók állnak, azaz az Istenszülő Szűz Mária és Szent János. A kereszt alatt faragott angyalokat találhatunk, akik egy koronát tartanak a halott Krisztus ikonja fölé. Alattuk két ellentétesen tekeredő sárkány alakját láthatjuk, ezek jelképezik mindazt a gonoszt, amelyet Krisztus legyőzött, mikor alászállt az alvilágra, és harmadnapra föltámadt.

A kegytemplom építésekor egy egyedülállóan impozáns kőtemplomnak számított, de még ma is elmondhatjuk, hogy szemet gyönyörködtető látvány fogad bennünket a díszes ikonosztázionnal. Ezért igyekezzünk minél többen eljönni, hogy megcsodáljuk és imádkozzunk együtt, az ikonokat ábrázoló szentekhez.