Február 2.

Jézus bemutatása a templomban – Találkozás ünnepe – Gyertyaszentelő Boldogasszony

„Siess a templomba, Szent Simeon, hogy meglásd reménységedet, Krisztust, vedd karodra és hangoztasd: Most bocsáss el a földről, Üdvözítő, engem, a te szolgádat.”

Mai ünnepünket a találkozás ünnepének nevezzük. Az olvasandó evangéliumi szakaszban az agg Simeon találkozik Jézussal. Ez a találkozás más értelemben az Ó- és Újszövetség találkozása. Az Ószövetség egyik utolsó embere, aki hiteles megtestesítője annak, hogy a már elaggott, idejét múlt, találkozik azzal, aki maga az új és örök szövetség. Simeon számára ez a találkozás azt jelenti, hogy mindaz, amire várt a próféták jövendölései alapján, egy kisbabában valósággá vált, sőt azt is jelenti, hogy az „elöregedett” szövetségre épülve  Jézusban az atyáknak tett ígéretek beteljesültek. Ebben az ünnepkörben, amikor vecsernyén veszünk részt és Simeon hálaimáját énekeljük, tekintsünk a Krisztus ikonra, hogy az öreggel mi is mondjuk: „meglátták szemeim, a tőled küldött Üdvözítőt”. Emlékezzünk a Jézussal való találkozásokra, sőt, adja Isten, hogy minél többen találkozzunk Vele ezen az ünnepen az Eucharisztiában. Végül: emlékeztessen ez a nap, hogy készüljünk arra a találkozásra , amikor majd megállunk az Ő fényessége előtt.

Az ünnephez tartozó szokás a gyertyaszentelés. Eredendően római katolikus szokásról beszélünk, de jellemző a görögkatolikus templomokban is. Ez a szokás azért alakult ki, hogy az ekkor megszentelt gyertyákat a betegek, haldoklók mellett meggyújtva ők is emlékezzenek az Üdvözítővel való találkozásra.

Ebben a cikkünkben az ünnepi szertartásrendet is hirdetni szeretnénk:

09:00 Utrenye

10:00 Ajaki csoport irányításával közös imádság a templomban

11:00 Szent Liturgia – gyertyaszentelés

17:00 Szent Liturgia, gyertyaszentelés, majd vecsernye