Január 30. Három Szent Főpap ünnepe

„Mint az apostolokkal egyenrangúak és a mindenség tanítói, a mindenek Urát kérjétek: Ajándékozzon a világnak békét és a mi lelkünknek gazdag kegyelmet!”

Az ünnep pontos megnevezése a következő: A mi szentek között élő atyáinknak és egyetemes tanítóinknak, Nagy Bazilnak, Hittudós Gergelynek és Aranyszájú Jánosnak az emlékezete. Mindhárom szentéletű főpapnak van külön ünnepe januárban. Felmerülhet részünkről a kérdés: miért ünnepeljük őket együtt is? A XII. században vita támadt a hívők között, vajon melyik szentet illeti a nagyobb tisztelet. Voltak, akik Bazilt helyezték előtérbe a szigorúsága, voltak, akik Jánost az ékesszólása és voltak, akik Gergelyt a tiszta okfejtései miatt. Euchita Szent János metropolitát kérték fel, hogy döntsön az ügyben. János metropolitának álmában megjelent mind a három szent főpap és arra kérték, hogy vessen véget a vitának, mert ők Isten előtt egyenlők.

A szertartás szövegei segíthetnek minket, hogy példát tanuljunk tőlük, a tiszteletük megünneplése pedig segít minket, hogy közbenjárásukat kérjük abban, hogy hitünket egyre jobban megértsük.