Márta bazilissza nővér szerzetesi temetését március 19-én Kocsis Fülöp érsek-metropolita, dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója közösen végezték. A szertartáson dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus püspök, a bazilissza szerzetesnővérek, a bazilita atyák, a sajópálfalai monasztikus szerzetesnővérek, megannyi áldozópap és hívő imádkozott együtt Márta nővér lelki üdvéért. Március 20-án 10 órakor a feltámadásig boldog nyugalomra helyezték a máriapócsi temetőben. Ezen a szertartáson Szilárd püspök atya prédikációjában Márta szerzetesnővér életének állomásait a 71. zsoltár szövegéhez hasonlította. Püspök atya ezzel a zsoltárral idézte „az öreg embernek, az öreg szerzetesnővérnek a életét, mert ennek a zsoltárnak a szavaiban látjuk annak a magyarázatát és beteljesülését, ami most előttünk van a koporsóban.”
Morvai Mária Márta 96 évet élt.