Nagyhét: egyházi évünk legimádságodabb hete. Csütörtökön a Nagy Szent Bazil-Liturgia és a Kínszenvedési Evangéliumok készítenek fel bennünket Jézus kínszenvedésére. A délutáni szerartás énekeiben így imádkozunk: "Minden tagja a te szent testednek gyalázatot és kínt szenvedett érettünk, Urunk: szent fejed töviseket, mennyei arcod megköpdösést, állad arculcsapásokat, ajkad ecettel vegyített epét, szent füleid az istentelen káromlásokat, vállaid ütéseket, kezeidben a nádszál és lábaidban a vasszögek, oldaladon a lándzsa szúrása, és egész szent tested szétnyújtása a kereszten. Mindezeket érettünk szenvedted el, ó édes Jézusunk, hogy minket az örökös szenvedésektől megszabadíts, lealáztad magadat hozzánk, Isten Fia, mert szereted az embereket és magadhoz emelsz minket..."

Nagypénteken, mely egyházunkban szigorú böjti nap, Jézus szent testét az istenfélő József Nikodémussal leemeli a keresztről, gondoskodván arról, hogy az ne maradjon ott a húsvéti ünnepeken. Elkérve Pilátustól Jézus holttestét, nagy tisztelettel vették le azt a keresztről. A nagypénteki előverses sztichirákban József érzelmeiről énekelünk: "Miként temesselek el én, Istenem, avagy minő gyolcsba göngyöljem drága testedet? Hogyan érintsem kezeimmel a te legtisztább tagjaidat, és minő dicsőitő éneket zengjek a te elköltözésed felett?"

A templomban a sírbatételi vecsernyével virrasztás kezdődött, mely egészen a feltámadási szertartásig tartott. A plascsenica, azaz a sírlepel a halott Jézus Krisztust ábrázolja. Krisztus  sírja a templom közepén volt elhelyezve, rajta ezzel a lepellel. Ám a Nagyszombat Utrenyéjének  imádságai, már a feltámadás előhírnökeként tündöklött. Majd ezután az imádságos nap után, éjfélkor elkezdődött a Feltámadási szerartás. "Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott!" 

A szertartás gyönyörű, ünnepélyes és vidám. Leírja Krisztus dicsőséges feltámadását, poklokra való leszállását, a holtak föltámasztását. 

Három alkalommal volt pászkaszentelés Húsvétvasárnap a Kegytemplomban. A Feltámadási szerartás után, még hajnalban, majd a kilenc és tizenegy órakor kezdődő Liturgiák után.  A húsvéti pászkás kosár alkotóelemei a sárgatúró, hús, főtt tojás, bor és természetesen a pászka, mely kereszttel, koszorúval és Jézus öt sebét jelképező rózsával van díszítve. 

Húsvéthétfőn megtartottuk az ünnepi körmenetet a négy evangélium felolvasásával. Mivel Húsvét a legnagyobb ünnepünk, három napon át tartjuk, így kedden is ünnepi liturgikus rend volt érvényben. Az ünnepkör pedig nem csupán a szokásos néhány nap, hanem egészen Áldozócsütörtökig tart. Negyven napon át énekeljük majd húsvéti énekeinket. 

Szeretettel kívánunk mindenkinek áldott húsvéti ünnepet! 

FELTÁMADT KRISZTUS!
VALÓBAN FELTÁMADT!