2018. november 25. került sor a Máriapócsi Görögkatolikus Parókia három új képviselő testületi tagjának ígérettételére.
Subecz László, Nagy Károly, Hajas Pál vállalta, hogy munkájukkal és szolgálatukkal segítik  a máriapócsi egyházközösség és a nemzeti kegyhelyünk életét. Az ígérettétel után az új tagokra 
családjaikra szolgálatukra Isten áldását kérte a templomban jelenlévő kétszáz hívő. Imádkozzunk értük!      

 

 "Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a Máriapócsi Görögkatolikus Parókia képviselőtestületének tagja, életemmel és munkámmal Egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve. Közösségünk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez a Szentháromságban egy Isten kegyelmét, a Máriapócsi Könnyező Istenszülő Szűz oltalmát, valamint a Nyíregyházi Egyházmegye védőszentjének, Szent Miklós Püspök hathatós pártfogását. Amen."