Dicsőség Jézus Krisztusnak!
November 21-én görögkatolikus egyházunk az Istenszülő templomba való vezetésének ünnepét ünnepli, amely most is valamely üdvtörténeti eseményre emlékeztet. Ennek az ünnepnek a tárgyát Szent Jakab apostol ősevangéliumában találhatjuk meg. A Mária születése által gyermeket nyert boldog házaspár, Joákim és Anna hálából elhatározza, hogy a gyermeket a templom szolgálatára adja, hadd nevelkedjék ott istenfélelemben.  Az ünnep keletkezése arra vezethető vissza, hogy 543-ban Jeruzsálemben ilyentájt szentelték fel az új Mária-templomot.  Az ünnep a VII. században már egészen Keleten ismeretes volt. Nyugat egyháza csak évszázadokkal később, a XIV. században vette át.  Ünnepi énekeink többször utalnak arra, hogy az Istenszülő templomba vezetésével Dávid királynak egy zsoltári jövendőlése teljesedett be: "Előre köszöntött téged Dávid, ó Szeplőtelen, előre látta a te bevonulásodat a templomba..." (Kis alkonyati zsolozsma).