A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2014-ben alapította meg a Boldog Ceferino Intézetet, melynek elsődleges feladata a cigányok lelkipásztorkodásával megbízott lelkészek és lelkipásztori munkatársak tevékenységének segítése, számukra képzések és konzultációs fórumok biztosítása.

2018. december 1-jén Máriapócson már a harmadik cigánypasztorációs képzés kezdődött meg.

Olyan cigány és nem cigány emberek jelentkezhettek, akik aktívan részt vesznek, vagy részt szeretnének venni a roma közösségek szervezésében. Lelkipásztori ajánlással és motivációs levéllel igazolták, hogy komolyan gondolkodnak a feladatról és ehhez tanulni is szeretnének. Azt is vállalták, hogy az öt hétvégéből álló képzés mellett egy 3 napos lelkigyakorlatra is elmennek.

A mostani képzésre Máriapócsra helyiek, nyíregyháziak, nyírkátaiak, hodásziak és levelekiek érkeztek, valamint Kárpátaljáról négy településről.

Ebéd után Farkas Gábor, a Ceferino Intézet vezetője köszöntötte a jelenlévőket, s vacsoráig máris komoly ismeretanyag hangzott el. Vacsora után Horváthné Varga Alíz bemutatta a Nemzetiségek Házának munkáját. Kis időt nyírvasvári testvérek is itt töltöttek, köztük olyanok, akik a tanfolyamot korábban már elvégezték. A Nyíregyházi Egyházmegye cigánypasztorációs referensi feladatait ellátó Orosz Rita is itt válaszolt a felmerülő kérdésekre.  Az este további részét az ismerkedésre, beszélgetésre szánták.

Vasárnap újabb két előadást hallgattak meg, a 11 órai Szent Liturgián vettek részt, s ebéd után búcsúztak el egymástól a leendő lelkipásztori segítők.