„Tündökölsz e földön a csodák sugaraival, ó bölcs Miklós és megnyitsz minden ajkat a téged e földön megdicsőítő Isten dicséretére.”

Csodatevő Szent Miklós püspök

Liceabeli Myrai főpüspöknek nevezzük őt amikor a szertartásokban megszólítjuk, mert a liceai Patarában született. Neveltetése és pappá szentelése után Myrában telepedett le. Szent élete miatt, a város püspökévé választották. Nem várta sosem a segítségkérést, ő maga kereste fel a szükségben levőket. Az éjszakai csend oltalma alatt, elkerülve a tanukat és a dicséretet, alamizsnát osztott. Így mentett meg három lánytestvért attól, hogy becstelen munkát kelljen végezniük. Myrában halt meg, késő öregségében 342-ben.

Egész élete arra tanít minket, hogy önzetlenül tegyük a jót. Kérjük az ő közbenjárását, hogy mindig készséges lélekkel szolgáljuk rászoruló, bajbajutott, szomorkodó testvéreinket. Szent Miklós lelkesedésével kövessük Krisztus Urunk szavait: „amit a legkisebb testvéreim közül, eggyel is tettetek, velem tettétek.